“தங்கம் கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (30/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,051   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,050       |   உயர்வு ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,408  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,400 | உயர்வு  ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,326  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,325  | உயர்வு ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,608  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,600 | உயர்வு  ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (30/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.40    | நேற்றைய விலை : ரூ 40.40        | மாற்றமில்லை

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 404          | நேற்றைய விலை : ரூ 404     |மாற்றமில்லை

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,040    | நேற்றைய விலை : ரூ 4,040      | மாற்றமில்லை

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,400     | நேற்றைய விலை : ரூ 40,400       | மாற்றமில்லை