தங்கம் கிடு கிடு உயர்வு…. பவுனுக்கு ரூ 104 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 8 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (28/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,055   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,042        | உயர்வு ரூ 13

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,440  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,336 | உயர்வு ரூ 104


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,329  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,316  | உயர்வு ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,632  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,528 | உயர்வு ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (28/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.45     | நேற்றைய விலை : ரூ 40.45        | மாற்றமில்லை

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 404.50          | நேற்றைய விலை : ரூ 404.50     |மாற்றமில்லை

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,045    | நேற்றைய விலை : ரூ 4,045      | மாற்றமில்லை

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,450     | நேற்றைய விலை : ரூ 40,450       | மாற்றமில்லை