“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு… வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

தற்போது தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை   அடைந்துள்ளனர்.  

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (21/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,020  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,019     | உயர்வு   ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,160 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,152   | உயர்வு ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,295 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,294        | உயர்வு ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,360 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,352    |  உயர்வு ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (21/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.10  | நேற்றைய விலை : ரூ 40.11   |  குறைவு ரூ  0.01

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 401  | நேற்றைய விலை : ரூ 401.10    | குறைவு  ரூ 0.10

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,010 | நேற்றைய விலை : ரூ 4,011 | குறைவு  ரூ 01

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 40,100   | நேற்றைய விலை : ரூ 40,110  | குறைவு ரூ 10