“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Seithi Solai

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (07/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,025  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,024       |   உயர்வு ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,200  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,192   |  உயர்வு ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,295 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,294  |  உயர்வு ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,360 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,352 |  உயர்வு ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (07 /05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.60   | நேற்றைய விலை : ரூ39.60        |  மாற்றமில்லை

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 396    | நேற்றைய விலை : ரூ 396    | மாற்றமில்லை

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,960 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,960  | மாற்றமில்லை

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  39,600     | நேற்றைய விலை : ரூ 39,600      | மாற்றமில்லை