“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Seithi Solai

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (02 /05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,043   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,042       |   உயர்வு ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,344  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,336| உயர்வு ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,318  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,317  | உயர்வு ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,544  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,536 | உயர்வு ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (02 /05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.75   | நேற்றைய விலை : ரூ 40        | உயர்வு ரூ 0.75

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 407.50          | நேற்றைய விலை : ரூ 400     |உயர்வு ரூ 7.50

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,075   | நேற்றைய விலை : ரூ 4,000      | உயர்வு ரூ 75

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,750     | நேற்றைய விலை : ரூ 40,000       | உயர்வு ரூ 750