தங்கம் விலை உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரிப்பு” பொதுமக்கள் கவலை…!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 8 உயர்ந்தும் , வெள்ளியின் விலையில் மாற்றமின்றியும் காணப்படுகின்றது.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (31/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,029  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,028    | உயர்வு  ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,232 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,224  | உயர்வு ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,304 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,303      | உயர்வு  ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,432 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,424    |  உயர்வு ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (31/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.44  | நேற்றைய விலை : ரூ 39.44   |  மாற்றமில்லை

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 394.40  | நேற்றைய விலை : ரூ 394.40    |  மாற்றமில்லை

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,944 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,944 |  மாற்றமில்லை

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,440   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,440  | மாற்றமில்லை