தங்கம் விலை உயர்வு “பவுனுக்கு ரூ 24 அதிகரித்தது” பொதுமக்கள் கவலை …!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 24 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் நாளுக்கு நாள் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

தங்கத்தின் விலை :

சென்னையில் இன்று 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் நேற்றைய  ரூ 03 அதிகரித்து 3,148_க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. அதே போல 22 கேரட் 1 பவுன் ஆபரணத் தங்கம் நேற்றைய விலையில் இருந்து ரூ 24 அதிகரித்து ரூ  25,184_க்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

gold க்கான பட முடிவு

சென்னையில் இன்றைய   (15 /06 /2019) தினத்தில்  தங்கத்தின்  விலை பட்டியல் :22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,148 | நேற்றைய விலை : ரூ   3,145   | அதிகரிப்பு  ரூ 03

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  25,184 | நேற்றைய விலை : ரூ  25,160 | அதிகரிப்பு  ரூ 24


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,338 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,335   | அதிகரிப்பு   ரூ 03

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,704 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,680  |  அதிகரிப்பு  ரூ 23 

silver க்கான பட முடிவு

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (15 /06 /2019) வெள்ளியின் விலை பட்டியல் :1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.55 | நேற்றைய விலை : ரூ 39.45        |  உயர்வு ரூ 0.10

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 395.50  | நேற்றைய விலை : ரூ 394.50  |  உயர்வு ரூ 01

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,955 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,945      |  உயர்வு ரூ 10

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,550   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,450  | உயர்வு ரூ 100