“தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 08 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர் கவலை…!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 8 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளானார்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (13/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,053  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,052       |  உயர்வு 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,424  | நேற்றைய விலை : ரூ  24,416  உயர்வு 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,328 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,327 |  உயர்வு 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,624 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,616 |  உயர்வு 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (13/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.35      | நேற்றைய விலை : ரூ 40.35     |  மாற்றமில்லை

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 403.50  | நேற்றைய விலை : ரூ 403.50  | மாற்றமில்லை

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,035   | நேற்றைய விலை : ரூ 4,035     | மாற்றமில்லை

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 40,350    | நேற்றைய விலை : ரூ 40,350  | மாற்றமில்லை