“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 96 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 96 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Seithi Solai

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (06/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,024  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,012       |   உயர்வு ரூ 12

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,192  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,096   |  உயர்வு ரூ 96


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,294  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,287  |  உயர்வு ரூ 07

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,352  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,296 |  உயர்வு ரூ 56சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (06 /05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.58   | நேற்றைய விலை : ரூ 40.70        | குறைவு ரூ 1.12

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 395.80    | நேற்றைய விலை : ரூ 407    | குறைவு ரூ 11.20

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,958 | நேற்றைய விலை : ரூ 4,070  | குறைவு ரூ 112

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  39,580     | நேற்றைய விலை : ரூ 40,700       | குறைவு ரூ 1,120