“தங்கம் கிடு கிடு சரிவு” பவுனுக்கு ரூ 32 குறைந்தது… பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி…!!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ 32 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (13/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,048  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,052         | குறைவு 04

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,384  | நேற்றைய விலை : ரூ  24,416      | குறைவு 32


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,323 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,327          |  குறைவு 04

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,584 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,616     |  குறைவு 32சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (13/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.35      | நேற்றைய விலை : ரூ 40.35         |  மாற்றமில்லை

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 403.50  | நேற்றைய விலை : ரூ 403.50      | மாற்றமில்லை

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,035   | நேற்றைய விலை : ரூ 4,035         | மாற்றமில்லை

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 40,350    | நேற்றைய விலை : ரூ 40,350      | மாற்றமில்லை