“தங்கம் விலை உயர்வு” பவுனுக்கு 08 அதிகரிப்பு… வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

இன்று தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 08 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். 

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (13 /06 /2019) தங்கத்தின் விலை :


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,117 | நேற்றைய விலை : ரூ   3,116   | அதிகரிப்பு  ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,936 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,928 | அதிகரிப்பு  ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,307| நேற்றைய விலை : ரூ 3,306   | அதிகரிப்பு   ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,456 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,448 |  அதிகரிப்பு  ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (13 /06 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.55  | நேற்றைய விலை : ரூ 39.86          |  குறைவு ரூ 0.31

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 395.50  | நேற்றைய விலை : ரூ 398.60    |  குறைவு ரூ 3.10

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,955 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,986       |  குறைவு ரூ 31

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,550   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,860  | குறைவு ரூ 310