தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு “ஒரே நாளில் 216 அதிகரிப்பு” வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

தங்கம் ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூபாய் 216 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். 

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (14 /06 /2019) தங்கத்தின் விலை :


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,145 | நேற்றைய விலை : ரூ   3,118   | அதிகரிப்பு  ரூ 27

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  25,160 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,944 | அதிகரிப்பு  ரூ 216


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,335 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,308   | அதிகரிப்பு   ரூ 27

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,680 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,464 |  அதிகரிப்பு  ரூ 216சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (14 /06 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.45 | நேற்றைய விலை : ரூ 39.55        |  குறைவு ரூ 0.10

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 394.50  | நேற்றைய விலை : ரூ 395.50    |  குறைவு ரூ 01

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,945 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,955      |  குறைவு ரூ 10

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,450   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,550  | குறைவு ரூ 100