இரண்டு நாட்களுக்கு பின் தங்கத்தின் விலை உயர்வு……!!

இரண்டு நாட்களுக்கு பின் தங்கத்தின் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது..

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (29/03/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,058    | நேற்றைய விலை : ரூ 3,057   | குறைவு : ரூ 1

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,464  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,456| குறைவு : ரூ 8


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,336       | நேற்றைய விலை : ரூ 3,335  | குறைவு : ரூ 1

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,688   | நேற்றைய விலை : ரூ 26,680 | குறைவு : ரூ 8சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (29/03/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 41.50        | நேற்றைய விலை : ரூ 41.50    | குறைவு : –

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 415           | நேற்றைய விலை : ரூ 415       | குறைவு : –

100 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 4150      | நேற்றைய விலை : ரூ 4150     | குறைவு : –

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  41, 500   | நேற்றைய விலை : ரூ 41,500  | குறைவு : –