“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 32 அதிகரிப்பு….. வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி.!!

தற்போதைய நிலவரப்படி தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 32 அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். 

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Seithi Solai

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (11/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,052  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,048       |   உயர்வு ரூ 04

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,416  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,384   உயர்வு ரூ32


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,327 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,323 |   உயர்வு ரூ 04

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,616 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,584 |   உயர்வு ரூ 32சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (11/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.35   | நேற்றைய விலை : ரூ 40.23        |  உயர்வு ரூ 0.12

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 403.50    | நேற்றைய விலை : ரூ 402.30      | உயர்வு ரூ 1.20

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,035 | நேற்றைய விலை : ரூ 4,023  | உயர்வு ரூ12

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 40,350     | நேற்றைய விலை : ரூ 40,230      | உயர்வு ரூ 120