“தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு” பவுனுக்கு 312 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை…!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 312 அதிகரித்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். 

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (06/06/2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,115 | நேற்றைய விலை : ரூ   3,076    | உயர்வு  ரூ 39

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,920 | நேற்றைய விலை : ரூ  24,608  | உயர்வு ரூ 312


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,393 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,354    | உயர்வு  ரூ 39

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  27,144 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,832   |  உயர்வு ரூ 312சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (06/06 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.55  | நேற்றைய விலை : ரூ 39.50          |  உயர்வு ரூ 0.05

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 395.50  | நேற்றைய விலை : ரூ 395          |  உயர்வு ரூ 0.50

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,955 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,950       |  உயர்வு ரூ 05

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,550   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,500  | உயர்வு ரூ 50