தங்கம் பவுனுக்கு 48 ரூபாய் உயர்வு……!!

தங்கம் ஒரு பவுன் ரூ 24,376_க்கும் , வெள்ளி ஒரு கிலோ ரூ  40,863_க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (12/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,053   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,047     | உயர்வு  : ரூ 06

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,424  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,376 | உயர்வு  : ரூ 48


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,330     | நேற்றைய விலை : ரூ 3,324  | உயர்வு : ரூ 06

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,640  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,592 | உயர்வு : ரூ 48சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (12/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.86            | நேற்றைய விலை : ரூ 40.86           | குறைவு  : 0

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 408.63                | நேற்றைய விலை : ரூ 408.63                | குறைவு  : 0

100 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 4,086.30    | நேற்றைய விலை : ரூ 4086.30              | குறைவு  : 0

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,863         | நேற்றைய விலை : ரூ 40,863           | குறைவு  : 0