“தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 112 குறைவு” வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சி…!!

தங்கம் விலை ஒரு பவுனுக்கு ரூபாய் 112 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (23/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,015   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,029        | குறைவு    : ரூ 14

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,120  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,232 | குறைவு   : ரூ 112


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,290  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,296  | குறைவு  : ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,320  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,358 | குறைவு    : ரூ 48சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (23/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40     | நேற்றைய விலை : ரூ 40.30         | குறைவு   : 0.30

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 400          | நேற்றைய விலை : ரூ 403      | குறைவு  : 03

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,000    | நேற்றைய விலை : ரூ 4030      | குறைவு  : 30

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,000     | நேற்றைய விலை : ரூ 40,300       | குறைவு  : 300