தங்கம் பவுனுக்கு ரூ 08 உயர்வு…..!!

தங்கம் விலை நேற்று குறைந்த நிலையில் இன்று ஒரு பவுனுக்கு ரூபாய் 08  உயர்ந்து காணப்படுகின்றது.  

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (16/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,027   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,026     | உயர்வு   : ரூ 01

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,216  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,208 | உயர்வு   : ரூ 08


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,302  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,301  | உயர்வு  : ரூ 01

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,416  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,408 | உயர்வு  : ரூ 08சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (16/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.86            | நேற்றைய விலை : ரூ 40.86           | குறைவு  : 0

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 408.63           | நேற்றைய விலை : ரூ 408.63         | குறைவு  : 0

100 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 4,086.30    | நேற்றைய விலை : ரூ 4086.30      | குறைவு  : 0

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,863           | நேற்றைய விலை : ரூ 40,863        | குறைவு  : 0