தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு ரூ 48 குறைவு….. வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சி…!!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை குறைந்துள்ளது.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (02/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,037   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,043 | குறைவு  : ரூ 06

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,296  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,344 | குறைவு : ரூ 48


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,325      | நேற்றைய விலை : ரூ 3,331  | குறைவு : ரூ 06

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,600  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,648 | குறைவு : ரூ 48சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (02/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.65        | நேற்றைய விலை : ரூ 41.50    | குறைவு : – ரூ : 0.85

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 406.47           | நேற்றைய விலை : ரூ 415       | குறைவு : – ரூ : 6.82

100 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 4064.70      | நேற்றைய விலை : ரூ 4150     | குறைவு : – ரூ : 85.30

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,647   | நேற்றைய விலை : ரூ 41,500  | குறைவு : – ரூ : 853