தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு ரூ 32 உயர்ந்துள்ளது…..!!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலையானது அதிகரித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (21/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,015   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,011        | உயர்வு    : ரூ 04

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,120  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,088 | உயர்வு   : ரூ 32


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,282  | நேற்றைய விலை : ரூ 3,278  | உயர்வு  : ரூ 04

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,256  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,224 | உயர்வு   : ரூ 32சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (21/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.40       | நேற்றைய விலை : ரூ 40.08          | உயர்வு   : 0.32

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 404          | நேற்றைய விலை : ரூ 400.81        | உயர்வு  : 03.19

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,040    | நேற்றைய விலை : ரூ 4008.10      | உயர்வு  : 31.90

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,400     | நேற்றைய விலை : ரூ 40,081       | உயர்வு  : 319