தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு ரூ 144 குறைந்துள்ளது…..!!

தங்கம் குறைந்தும் மற்றும் வெள்ளியின் விலை அதிகரித்தும் காணப்படுகின்றது.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (04/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,010   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,019 | குறைவு  : ரூ 09

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,080  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,152 | குறைவு : ரூ 72


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,280      | நேற்றைய விலை : ரூ 3,293  | குறைவு : ரூ 13

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,240  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,344 | குறைவு : ரூ 104சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (04/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.64        | நேற்றைய விலை : ரூ 40.40    | அதிகம்  : – ரூ : 0.24

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 406.40     | நேற்றைய விலை : ரூ 404       | அதிகம் : – ரூ : 2.40

100 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 4064      | நேற்றைய விலை : ரூ 4040 | அதிகம் : – ரூ : 24

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,640   | நேற்றைய விலை : ரூ 40,400  | அதிகம் : – ரூ : 240