தங்கம் ஒரு பவுனுக்கு ரூ 144 குறைந்துள்ளது…..!!

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை மேலும் குறைந்துள்ளது.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை . இன்றய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

Image result for தங்கம் மற்றும் வெள்ளி

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (02/04/2019) தங்கத்தின் விலை : 



22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,019   | நேற்றைய விலை : ரூ 3,037 | குறைவு  : ரூ 18

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,152  | நேற்றைய விலை : ரூ 24,296 | குறைவு : ரூ 144


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,293      | நேற்றைய விலை : ரூ 3,325  | குறைவு : ரூ 32

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,344  | நேற்றைய விலை : ரூ 26,648 | குறைவு : ரூ 256



சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (02/04/2019) வெள்ளியின் விலை : 



1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.40        | நேற்றைய விலை : ரூ 40.65    | குறைவு : – ரூ : 0.25

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 323.20     | நேற்றைய விலை : ரூ 325.18       | குறைவு : – ரூ : 1.98

100 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 4040      | நேற்றைய விலை : ரூ 4064.70 | குறைவு : – ரூ : 24.70

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ  40,400   | நேற்றைய விலை : ரூ 40,647  | குறைவு : – ரூ : 247