பயமில்லாமல் செல்லுங்கள்…. எந்த தயக்கமும் வேண்டாம்….  உலகிற்க்கே தத்துவம் சொன்ன மோடி …!!

ஆப்கானிஸ்தானின் நிலத்தை தீவிரவாதத்திற்கு நிலமாக மாற்ற கூடாது எனவும், நாம் இதைப் பற்றி மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எனவும் பிரதமர் மோடி கூறினார்.

ஐநா சபையில் பேசிய பிரதமர் மோடி, புதிய சிந்தனைகளை ஒரு சிலர் தீவிரவாதத்தை ஒரு கருவியாகக் கொண்டு செயல்பட்டு இருக்கிறார்கள். இது அவர்களுக்கு மிகவும் அபாயகரமான விஷயம். ஆப்கானிஸ்தானின் நிலத்தை தீவிரவாதத்திற்கு நிலமாக மாற்ற கூடாது. நாம் இதைப் பற்றி மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

எந்த ஒரு நாடும் தன்னுடைய சுயலாபத்திற்காக தீவிரவாதத்தை ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்த கூடாது. இந்த நேரத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு அங்குள்ள பெண்களுக்கு, அங்குள்ள குழந்தைகளுக்கு, அங்குள்ள ஏழை மக்களுக்கு நம்முடைய உதவி தேவைப்படுகிறது. நாம் இப்பொழுது நம்முடைய பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டிய நேரம்.

இதை கண்டிப்பாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். நாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். அதை தவறாக உபயோகப்படுத்தக் கூடாது என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். உலக நாடுகள் முழுவதும் ஒன்று சேர்ந்து இதற்காக குரல் கொடுக்கவேண்டும்.  இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பு மட்டுமல்ல உலக நாடுகளின் பாதுகாப்பு பற்றியும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும்.

இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த ”தந்திரவாதி சாணக்கியர்” கூறியிருக்கிறார், எப்பொழுது சரியான நேரத்தில், சரியான வேலையை செய்யப்படவில்யோ அந்த நேரமே அந்த காரியத்தியனுடைய வெற்றியை நிறுத்திவிடும். எனவே நாம் காலத்திற்கு ஏற்றார்போல் நம்முடைய காரியங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். ஐக்கிய நாடுகளுக்கு முன்னால் பல விதமான சவால்கள் இருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட பல சவால்களை நாம் கொரோனா சமயத்திலும் பார்த்து இருக்கிறோம், தீவிரவாதத்தை பார்த்திருக்கிறோம்.

இப்போது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இந்த  தீவிரவாதத்தை நாம் கண் முன்னால் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கொரோனா ஆரம்பமான நேரத்தில் அனைத்து நிறுவனங்களும் உலக மேலாண்மை பற்றி கருத்தில் கொண்டிருந்தன. இது அவசியமானது நாம் உலகளாவிய பாதிப்புகளை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். நாம் தொடர்ச்சியாக இதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். நோபல் பரிசுபெற்ற ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவருடைய வார்த்தைகளை கூறி நான் என்னுடைய பேச்சை முடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன்.

தன்னுடைய நல்ல வேலைகளுக்காக பயமில்லாமல் நீங்கள் முன்னேறிச் செல்லுங்கள், எந்தவிதமான தயக்கமும் வேண்டாம், அனைத்து தடைகளும் விலகி விடும். இது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நேரத்தில் இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதற்கும் சரியான ஒரு தத்துவமாக இருக்கும். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. நம் அனைவருடைய முயற்சியும் உலகத்தில் அமைதிநிலைநிறுத்தும். இந்த உலகத்தை ஆரோக்கியமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருக்கும் என பிரதமர் மோடி பேசினார்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *