இனி அந்த வங்கிகளில் பணம் எடுக்க முடியாதா?…. RBI எடுத்த திடீர் நடவடிக்கை….!!!!!

வங்கிகள் குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது (RBI) ஒரு பெரிய முடிவை எடுத்திருக்கிறது. உங்களுக்கும் வங்கிக் கணக்கு இருப்பின், இது பயனுள்ள செய்தியாக இருக்கும். அந்த வகையில் குறிப்பிட்ட 5 வங்கிகள் மீது RBI கடும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

ரிசர்வ் வங்கியின் கூற்று அடிப்படையில், HCBL சககாரி வங்கி லக்னோ (உத்தரபிரதேசம்), ஆதர்ஷ் மகிளா நகரி சககாரி வங்கி மரியடிட், ஔரங்காபாத் (மகாராஷ்டிரா) மற்றும் ஷிம்ஷா சககாரி வங்கி வழக்கமான, மத்தூர், மாண்டியா (கர்நாடகா) வங்கிகளின் தற்போதைய பணநிலை காரணமாக இந்த வங்கிகளின் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்க இயலாது.