சி. எஸ்.கே அணிக்கு பெரும் பின்னடைவு…… காயம் காரணமாக விலகும் பிராவோ….!!