மத்திய சிறைகளில் போதை மறுவாழ்வு மையம் -சிறைத்துறை முடிவு !

தமிழ்நாட்டிலுள்ள  மத்திய சிறைகளில் போதை மறுவாழ்வு மையங்களை அமைக்க சிறைத்துறையினர் திட்டவகுத்துள்ளனர்.

தமிழ் நாட்டில் மொத்தம் 14 மத்திய சிறைகள் உள்ள நிலையில்   சிறைவாசிகளில் பலர்  போதை பழக்கதிற்கு  அடிமையாக உள்ளனர்.

Drug rehabilitation center க்கான பட முடிவு

சிறை வளாகத்தில் போதைப் பொருட்களை கட்டுப்படுத்துவது சவாலாகவே இருந்துவரும் நிலையில்  தேசிய சமூக பாதுகாப்பு நலத்துறையுடன் சிறைத்துறையினர் இணைந்து, சிறைகளில் போதை மறுவாழ்வு மையம் அமைக்க  திட்டமிட்டுள்ளதாக, சிறைத்துறை கூறியுள்ளது .