வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சி “தங்கம் கிடுகிடு சரிவு” பவுனுக்கு ரூ 120 குறைந்தது…!!

தங்கம் பவுனுக்கு ரூபாய் 120 குறைந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (15/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,076  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,091       | குறைவு ரூ 15

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,608  | நேற்றைய விலை : ரூ  24,728     | குறைவு ரூ 120


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,351 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,366          |  குறைவு  ரூ 15

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,808 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,928     |  குறைவு ரூ 120சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (15/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.25  | நேற்றைய விலை : ரூ 40.40   |  குறைவு ரூ.0.15

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 402.50  | நேற்றைய விலை : ரூ 404    | குறைவு ரூ 1.20

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,025  | நேற்றைய விலை : ரூ 4,040 | குறைவு ரூ 15

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 40,250   | நேற்றைய விலை : ரூ 40,400  | குறைவு ரூ 150 

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *