கிட்டத்தட்ட 65,000 பல்புகள்…. அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள ராட்சத கிறிஸ்துமஸ் மரம்…. தலைநகரில் குவிந்த பொதுமக்கள்….!!

கிரீஸில் நாட்டின் தலைநகரில் அடுத்த மாதம் வரவிருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக 65,000 கலர் பல்புகளால் ராட்சத கிறிஸ்துமஸ் மரம் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கிரீஸில் நாட்டின் தலைநகராக ஏதென்ஸில் உள்ளது. இதற்கிடையே அடுத்த மாதம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை வர உள்ளது.

இந்நிலையில் கிரீஸில் தலைநகரில் சுமார் 19 மீட்டர் உயரமுடைய ராட்சத கிறிஸ்துமஸ் மரம் கலர் பல்புகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ராட்சத மரத்தில் சுமார் 65,000 பல்புகள் கொண்டு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை காண பொதுமக்கள் அனைவரும் கிரீஸில் தலைநகரில் குவிந்துள்ளார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *