சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம்…. உங்க வீட்டுப் பெண் குழந்தைக்கு நீங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் அக்கறை காட்டுங்க….!!!!

பெண் குழந்தைகளின் உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துவதற்காக ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 11ம் தேதி சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. ஒரு காலத்தில் பெண்களுக்கான உரிமைகள் அனைத்தும் மறுக்கப்பட்டு பெண் அடிமை என்பது தலை தூக்கி இருந்தது.…

Read more

சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம்…. பெண் கல்வி மூலம் பாலின சமத்துவம்…. யுனெஸ்கோ உறுதி….!!!

பெண் குழந்தைகளின் உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துவதற்காக ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 11ம் தேதி சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. முதன் முதலாக சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து…

Read more

பெண்களே நாட்டின் கண்கள்… உலக பெண் குழந்தைகள் எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது….???

உலகம் முழுவதும் அக்டோபர் 11ஆம் தேதி ஒவ்வொரு வருடமும் உலக பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. உலகம் முழுவதும் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான உடல் சார்ந்த மற்றும் மனம் சார்ந்த துன்புறுத்தல்கள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. குறிப்பாக 15 வயது குழந்தைகள்…

Read more

உலக பெண் குழந்தைகள் தினம்(அக்..11)… எப்போது உருவாக்கப்பட்டது?…. இதன் நோக்கம் என்ன..???

உலகம் முழுவதும் அக்டோபர் 11ஆம் தேதி ஒவ்வொரு வருடமும் உலக பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.  உலகம் முழுவதும் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான உடல் சார்ந்த மற்றும் மனம் சார்ந்த துன்புறுத்தல்கள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. குறிப்பாக 15 வயது குழந்தைகள்…

Read more

Other Story