உலக மயக்கவியல் தினம் 2023… அதன் முக்கியத்துவம் என்ன..? உங்களுக்கான தகவல்கள்..!!

உலக மயக்கவியல் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. மயக்கவியல் துறை என்பது அறுவை சிகிச்சையில் இன்றியமையாத ஒன்று. இந்த துறை மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் அறுவை சிகிச்சை என்பது வலி நிறைந்த ஒன்றாக இருந்திருக்கும் . சில…

Read more

மயக்க மருந்துகள் எப்படி எல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியுமா…? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள்….!!

உலக மயக்கவியல் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 16-ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. மயக்கவியல் துறை என்பது அறுவை சிகிச்சையில் இன்றியமையாத ஒன்று. இந்த துறை மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் அறுவை சிகிச்சை என்பது வலி நிறைந்த ஒன்றாக இருந்திருக்கும் . சில…

Read more

Other Story