ஒலிம்பிக் கால்பந்து போட்டி நிறைவு…இந்திய ஆண்கள் பிரிவில் பதக்கம்!!..

சென்னையில் நடைபெற்ற சிறப்பு  ஒலிம்பிக் கால்பந்து போட்டிகள் நிறைவு பெற்றன. ஒலிம்பிக் கால்பந்து போட்டி ஆண்களுக்கு மூன்று பிரிவுகளாகவும், பெண்களுக்கு இரண்டு பிரிவுகளாகவும் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் 

Read more