“உலக புகைப்பட தினம்” ஆயிரம் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது… ஒரு புகைப்படம் சொல்லிவிடும்….!!

ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி உலக புகைப்பட தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இன்று டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் புகைப்படக் கலையின் தாக்கம் அதிகமாக…

“கருப்பு-வெள்ளை புகைப்படம் டூ செல்ஃபி” உலக புகைப்பட தினம்….!!

மறைந்துபோன உறவுகளையும் மறந்துபோன அனுபவங்களையும் நினைவுகளாக கண்முன்னே காட்டுபவை புகைப்படங்கள். ஆயிரம் வார்த்தைகளில் சொல்வதை ஒரு புகைப்படம் உணர்த்திவிடும். புகைப்படக் கலையின்…

இனிமையான தருணங்களை சேமிக்கும் அற்புதம்… உலக புகைப்பட தினம்…!!

உலக புகைப்பட தினம் ஆகஸ்ட் மாதம் 19ம் தேதி உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பலருக்கும் அது குறித்து தெரியாமல் இருக்கலாம்.…

“உலக புகைப்பட தினம்” நினைவுகளை கண்முன் காட்டும் புகைப்படம்…!!

எத்தனை எத்தனையோ தருணங்களில் நாம் கடந்து வந்தாலும், அவற்றை நாம் நினைவுகளில் மட்டுமல்லாமல் நாம் அவற்றை எப்போதும் காணக்கூடிய வகையில் மற்றவர்களிடத்தில்…