“குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம்” மறுக்கப்படும் குழந்தைகளின் கல்வி…. தடுக்கப்படும் நாட்டின் வளர்ச்சி….!!

எந்த நாட்டில் குழந்தைகளுக்கு கல்வி இல்லையோ அந்த நாட்டுக்கு வளமான எதிர்காலம் வார்த்தையில் கூட அமையாது என்பதே வரலாறு கற்றுத் தந்த…

“குழந்தை தொழிலாளர்கள்” இருளடைந்த வாழ்க்கை… இனிதாக்க இன்றாவது முயற்சிப்போம்….!!

குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு நாள் உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 12ம் தேதி கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஐரோப்பிய நாடுகளின் அங்கமான பன்னாட்டு தொழிலாளர்…

சுமையின்றி சுதந்திரமாய் வாழ வழிவகுப்போம் – குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம்

ஜூன் 12 2002 சர்வதேச குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு நாள். குழந்தைகளை குழந்தைகளாக அல்லாமல் தொழிலாளர்கள் ஆக்கிப் பார்த்த இந்த சமூகத்தை…

துள்ளி குதித்து விளையாடும் குழந்தைகள்…. துட்டுக்காக தொழிலாளி ஆக்கபடுவதேன்…?

குழந்தை தொழிலாளர் முறையை முற்றிலுமாக அகற்றப்பட வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்தும் விதமாக குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு நாள் உலகம் முழுவதும் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.…

“குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினம்” பிஞ்சு குழந்தைகள் தலையில் சுமை எதற்கு…?

ஐக்கிய நாடுகள் சபை சர்வதேச குழந்தை தொழிலாளர் அமைப்புடன் இணைந்து ஜூன் 12ம் தேதியை தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு தினமாக…