வனவிலங்கு தினம்…. கருப்பொருள் என்ன தெரியுமா…? முக்கியத்துவம்…!!

20 டிசம்பர் 2013 அன்று, அதன் 68வது அமர்வில், ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபை (UNGA) மார்ச் 3-ஆம் தேதியை அறிவித்தது…