“காசநோய் பாதிப்பை எப்படி தெரிந்து கொள்வது”…? அதற்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன…? கண்டிப்பா தெரிஞ்சுவச்சுக்கோங்க….!!!

உலக காசநோய் விழிப்புணர்வு தினம் மார்ச் 24-ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. காச நோயைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு மக்களிடத்தில் வரவேண்டும் என்பதற்காக உலக…