உலக நாடக தினம் (மார்ச் 27)…. வரலாற்றை படித்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்….!!!!

பண்டைய கிரீஸிலிருந்து, தியேட்டர் கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கின் பிரபலமான வடிவமாக இருந்து  வருகிறது. அதன் பார்வையாளர்களை பரவசப்படுத்துகிறது மற்றும் அவர்களை பிரமிப்பில்…