மொழியியலின் பன்முகத்தன்மையை பற்றி…. உலக கவிதை தினத்தில் (மார்ச் 21) தெரிந்து கொள்ளுங்கள்….!!!!

1999 இல் பாரிஸில் நடந்த 30வது பொது மாநாட்டின் போது உலக கவிதை தினம் உருவாக்கப்பட்டது. மாநாட்டில் இருந்தவர்கள் கவிதைகள் மூலம்…