மார்ச் 23: உலக வானிலை தினம்…. இந்த நாளின் முக்கிய நோக்கம் என்ன….????

ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் 23ஆம் தேதி உலக வானிலை தினம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. உலகம் முழுவதும் கடந்த 1950 ஆம் ஆண்டு…