உலக கிட்னி தினம்…. சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்க நாம் பின்பற்ற வேண்டியது என்னென்ன?…. இதோ முழு விவரம்….!!!

ஒவ்வொரு வருடமும் உலக கிட்னி தினம் மார்ச் மாதம் 11ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சர்வதேச நெப்ராலஜி சங்கம் மற்றும் சிறுநீரக…