மார்ச்-25: சர்வதேச அடிமைப்படுத்துதல் மற்றும் வர்த்தகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரை நினைவு கூறும் தினம்….!!!!

அடிமைத்தனம் மற்றும் அட்லாண்டிக் நாடுகடந்த அடிமை வர்த்தகத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நினைவுகூரும் சர்வதேச நினைவு தினமானது வருடந்தோறும் மார்ச் 25-ம் தேதி அன்று…