நாளைக்கு டெடி டே…. பெண்களுக்கு பிடிப்பது ஏன்….? இதுதான் காரணமா….?

காதலர் தினம் உலகம் முழுவதும் உள்ள காதலர்களால் பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகின்றது. காதலர்கள் தங்களுக்கிடையில் ரோஜா பூக்கள், வாழ்த்து…

நாளைக்கு டெடி டே…. வெள்ளை நிறத்தில் கொடுத்தா வாங்காதீங்க…. அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க….!!

காதலர் தினம் உலகம் முழுவதும் உள்ள காதலர்களால் பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகின்றது. காதலர்கள் தங்களுக்கிடையில் ரோஜா பூக்கள், வாழ்த்து…