சாதிக்கத் துடிக்கும் பெண்களுக்கு முன்னுதாரணம்… அரசியலில் கடந்து வந்த கடினமான பாதைகள்… சுஷ்மா ஸ்வராஜின் வாழ்க்கை வரலாறு…!!

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் அரசியலில் அவர் கடந்து வந்த பாதையை தற்போது பார்க்கலாம். சுஷ்மா…