சொன்னசொல்  மாறாதவர்…! 

வெகு   காலத்திற்குப்   பிறகு  வெளியூர்   அன்பர்   ஒருவர்   முல்லாவை  வந்து   சந்தித்தார்.  இருவரும்  சுவையாக  நீண்டநேரம்  உரையாடிக்  கொண்டிருந்தனர். பேச்சின்  இடையே  வெளியூர் …

யானைக்கு வந்த திருமண ஆசை..!

மன்னரின்  யானையொன்று  அண்டை  அயல்  நகரங்களுக்கு  சென்று   பயிர்களை  அளித்தும்,  மக்களில்  பலரை நசுக்கிப்  படுகாயப்படுத்தியும்  அடிக்கடி  பெருந்தொந்தரவு  கொடுத்துக் கொண்டிருந்தது. இதுபற்றி …

மலிவான பொருள்..!!

ஒரு தடவை துருக்கி மன்னர் – காட்டுக்கு வேட்டையாடச் சென்றார். மன்னர் பரிவாரத்துடன் முல்லாவும் சென்றார். மன்னர் பரிவாரத்துடன் சமையல்காரர் குழு…