அரியவகை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டாலும்…. தன்னம்பிக்கை இழக்காத நாயகன் ஸ்டீவன் வில்லியம் ஹாக்கிங் பிறந்த தினம்(மார்ச் 14)…!!

ஆங்கில கோட்பாடு அறிவியலாளரும், அண்டவியலாளரும், நூலாசிரியருமான ஸ்டீவன் வில்லியம் ஹாக்கிங் 1942 ஆம் வருடம் ஜனவரி 8ம் தேதி பிறந்தார். இவர்…