இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆளுநர்…. சரோஜினி நாயுடுவின் எழுச்சிமிக்க மேற்கோள்கள்…!!

சரோஜினி நாயுடு ஒரு இந்திய அரசியல் ஆர்வலர் மற்றும் கவிஞர் ஆவார். சிவில் உரிமைகள், பெண்கள் விடுதலை மற்றும் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு…

“இந்தியாவின் நைட்டிங்கேல்”…. சரோஜினி நாயுடு பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்…. இதோ உங்களுக்காக…!!

சரோஜினி நாயுடு ஒரு சமூக ஆர்வலர் மற்றும் ஒரு முக்கிய சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஆவார். அவர் தேசிய இயக்கத்திற்காக தனது…