பிறந்தநாள் கொண்டாடும் (மார்ச் 17)…. சாய்னா நேவாலின் வரலாறு தெரியுமா….? இதோ உங்களுக்காக….!!!!

சாய்னா நேவால் 1990 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 17 ஆம் தேதி ஹர்விர் சிங் நேவால் மற்றும் உஷா ராணி நேவால்…