தகவல்களின் களஞ்சியம்…. பொது மக்களின் உற்ற நண்பன்… அன்றும், இன்றும் பொழுதுபோக்கின் முக்கிய அங்கம்…!!

உலகளாவிய ரீதியில் உலக வானொலி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி அனைத்து உலக மக்களாலும் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. அனைத்து…