“சுதந்திரத்தின் அடித்தளம்” எத்தனை கண்ணீர்…. எத்தனை ரத்தம்…. ஒவ்வொரு இந்தியனும் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய விஷயம்….!!

அகிம்சையால் உருவாக்கப்படும் ஜனநாயக நாட்டை உருவாக்கிய அனைவருக்கும் ஒரே அளவிலான சுதந்திரத்தை உறுதிபட காந்தியடிகள் இந்திய மக்களைத் திரட்டிப் போராட்டம் தான்…

“ஆகஸ்ட் புரட்சி” காந்தி அடைக்கப்பட்ட சிறையை கட்ட….. இவ்ளோ செலவாச்சா….?

வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டத்தின் போது காந்தி சிறை வைக்கப்பட்ட இடம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் 1942 ஆம்…

“செய் அல்லது செத்து மடி” ஆங்கிலேயர்களை பதறவிட்ட தினம்…..!!

ஆகஸ்ட் 8, 1942 வெள்ளையனே வெளியேறு முழக்கம் தொடங்கிய நாள் இந்திய விடுதலைப் போராட்டம் கடந்து வந்த பாதை அவ்வளவு எளிதானது…