மனதார ஒரு நம்பிக்கை…. அன்பின் காலத்தை உணர்த்த…. வாக்குறுதி தினம்….!!

பிப்ரவரி மாதம் என்றாலே காதலர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக மாறிவிடுவார்கள். இதன் காரணம் காதலர்களுக்கான வாரம் வரும் மாதம் என்பதால்தான். வருடம் தோறும்…

“வேலன்டைன் வாரம்” வாக்குறுதி தினம்…. அன்பை பகிர்வதோடு…. நம்பிக்கையும் கொடுக்கலாம்….!!

வேலன்டைன் வாரத்தின் ஐந்தாவது நாளன்று வாக்குறுதி தினம் எப்படிக் கொண்டாடப் படுகிறது என்பதை காணலாம். காதலர் தினம் உலகம் முழுவதும் உள்ள…