ஒவ்வொரு வருடமும் (மார்ச் 14) ஆம் தேதி “பை தினம்” கொண்டாடப்படுவது எதற்காக தெரியுமா…? வாங்க தெரிஞ்சிக்கலாம்…!!

ஒவ்வொரு வருடமும் மார்ச் 14ஆம் தேதி உலக பை தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த தினம் கொண்டாடப்படுவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் பையின்…